logistyka

Czym zajmuje się logistyka?

Dział logistyki zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Dzieje się tak, ponieważ odgrywa istotną rolę w zarządzaniu każdą firmą i docieraniu produktów do konsumenta na czas oraz w odpowiedniej formie.

Czym zajmuje się logistyka?

Ogólna definicja logistyki odnosi się do przechowywania i transportu towarów, ale prawda jest taka, że sięga znacznie dalej. W bezpośredniej konsekwencji wzrostu handlu internetowego funkcje tego działu w przedsiębiorstwie mają charakter strategiczny, ponieważ jest odpowiedzialny za zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy trzema głównymi podmiotami: dostawcami, firmą a użytkownikami lub klientami. Można więc powiedzieć, że logistyka obejmuje wszystkie te procesy, które ułatwiają dotarcie produktów do konsumenta w odpowiednim czasie.

Choć w zależności od sektora, w którym firma prowadzi swoją działalność i rodzaju produktu oferowanego na rynku, dział logistyki musi dostosować się do określonych warunków, istnieje szereg funkcji wspólnych dla każdego procesu logistycznego.

Kontrola zapasów

Czym zajmuje się logistyk? Kontrola zapasów to chyba najważniejsza funkcja, a przynajmniej ta, na której opierają się pozostałe. Konieczne jest śledzenie dostępnych produktów, aby wiedzieć, które z nich można zaoferować klientowi, a których już nie ma na stanie. Oznacza to zapewnienie wysokiej jakości usług od pierwszej chwili, czyli coś, co konsument będzie pozytywnie oceniał.

Z drugiej strony praca ta przyspiesza cały proces logistyczny, gdyż umożliwia ocenę różnic inwentaryzacyjnych i ich przyczyn. Konieczne jest poznanie ilości oraz częstotliwości, z jaką firma musi składać określone zamówienia, co pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania.

Operacyjne procesy magazynowe

To wszystkie zadania realizowane w obrębie magazynu, a które rozpoczynają się od przyjęcia towaru i ulokowania go w odpowiednim miejscu. Należy również zwrócić szczególną uwagę na jego konserwację zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie higieny oraz środków bezpieczeństwa.

Na koniec pozostaje jeszcze wysyłka produktów, czyli proces, który rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Następnie należy dobrać dokładną zawartość i opakowanie do danego produktu. Kolejnym krokiem jest wybór środka transportu, który pozwoli dostarczyć towar do miejsca przeznaczenia.

Celem logistyki jest zminimalizowanie błędów, które mogą wystąpić w każdej z tych faz oraz przyspieszenie każdej z nich, co zapewnia dodatkową produktywność. Aby to osiągnąć, trzeba połączyć dobrą organizację przestrzeni z odpowiednimi maszynami i technologią.

Transport i dystrybucja

Po wybraniu środka, za pomocą którego firma dostarczy towar do klienta, rozpoczyna się nowy proces – transport zewnętrzny i dystrybucja. Być może właśnie ta część jest najbardziej utożsamiana z logistyką, ale bez wykonania którejkolwiek z poprzednich niemożliwe byłoby skuteczne dotarcie do tego punktu.

Tutaj niezbędne jest posiadanie floty dostawczej, która niekoniecznie musi być własna. Transport może zostać zlecony na zewnątrz, np. firmie https://tsl-nordic.com/logistyka. Jednak musi to być sprawdzony i niezawodny podmiot.

Kolejnym fundamentalnym aspektem jest planowanie inteligentnych tras dostaw, które gwarantują najlepsze zarządzanie zasobami ekonomicznymi i czasem.

Logistyka zwrotna

Jeśli chodzi o dział logistyki – czym się zajmuje ten obszar? Jego funkcje nie kończą się w chwili dostarczenia zamówienia do klienta. W tym momencie rozpoczyna się nowy etap – logistyka zwrotna. Wymaga ona wdrożenia szeregu działań pozwalających na określenie stopnia zadowolenia klienta, a także nadzorowanie takich kwestii jak zwrot zamówień, a nawet opracowanie strategii odzysku i recyklingu opakowań czy odpadów niebezpiecznych. Logistyka zwrotna jest odpowiedzią na zaangażowanie w ochronę środowiska, którego domagają się dzisiejsi konsumenci.

Funkcje logistyki nie ograniczają się zatem do samego transportu towarów; obejmują złożony proces, w którym uczestniczy kilka podmiotów i czynników warunkujących. Kierownictwo odpowiedzialne jest za zarządzanie tym wszystkim, aby zagwarantować, że klient otrzyma produkt w odpowiednim czasie oraz formie ze wszystkimi gwarancjami. W tym celu należy wyznaczyć cele dla każdego z etapów, a planowanie staje się podstawowym narzędziem.