Jak powstaje hala?
2017-04-05 / Budownictwo / komentarzy

W halach przemysłowych główną konstrukcję nośną wykonuje się zazwyczaj ze stali a fundamenty ze zbrojonego betonu. Jak krok po kroku buduje się taką halę? O czym trzeba pomyśleć jeszcze przed rozpoczęciem robót? Które elementy powstają najpierw, a które na końcu?

Zanim ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy, trzeba uzyskać nie tylko pozwolenie na budowę, ale też: zarejestrować dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, a w razie potrzeby również inspektora nadzoru inwestorskiego, a o planowanym terminie rozpoczęcia robót powiadomić nadzór budowlany i projektanta sprawującego nadzór autorski. Dopiero po przeprowadzeniu tych formalności można rozpocząć roboty budowlane.

 

Prace przygotowawcze na placu budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych zabezpiecza się teren, na którym będą one prowadzone. Zazwyczaj montuje się ogrodzenie, chociaż, jeśli jest to niemożliwe, przepisy dopuszczają zabezpieczenie w postaci tablic ostrzegawczych i stałego nadzoru. W zależności od wielkości działki i inwestycji, ogrodzenie ustawia się wzdłuż granic terenu, który był objęty pozwoleniem na budowę lub zabezpiecza się mniejszy obszar, tj. taki na którym będą prowadzone roboty i gromadzone materiały. W widocznym miejscu umieszcza się tablicę budowy, która zawiera podstawowe informacje o realizowanym obiekcie, inwestorze, kierowniku budowy. Ponadto zagospodarowuje się przestrzeń potrzebną do gromadzenia materiałów budowlanych, utwardza place i drogi dojazdowe. Wykonuje się także tymczasowe obiekty stanowiące zaplecze placu budowy – niezbędne są pomieszczenia socjalne i toalety dla robotników. Z obszaru, na którym wykonuje się prace budowlane, zawsze zdejmuje się humus, czyli wierzchnią urodzajną warstwę gleby. Czasem trzeba przeprowadzić więcej robót ziemnych, np. wyrównać teren, zniwelować skarpy. Zazwyczaj trzeba także wykonać tymczasowe przyłącza, które dostarczą niezbędne media, tj. co najmniej prąd i wodę. Do robót przygotowawczych zalicza się także geodezyjne wytyczenie obiektów objętych pozwoleniem.

 

Fundamenty

Fundamenty w halach stalowych to zazwyczaj żelbetowe stopy posadowione bezpośrednio na gruncie nośnym – ich budowę rozpoczyna się od wykonania wykopów i wylania chudego betonu. W przypadku skomplikowanych warunków gruntowych wykonuje się fundamenty pośrednie, w których stopy są posadowione na gruncie nośnym za pośrednictwem na przykład pali. Fundamenty powinny być wykonane bardzo dokładnie, a ich lokalizacja musi być zgodna z projektem, ponieważ do nich montuje się później konstrukcję stalową, której elementy mają określone długości. Na tym etapie przygotowuje się także podłoże pod posadzkę.

 

Konstrukcja stalowa

Gdy fundamenty są gotowe, na plac budowy przyjeżdżają elementy konstrukcji. Najpierw montowana jest główna konstrukcja nośna – tj. stalowe ramy zbudowane ze słupów i rygli. Następnie instaluje się rygle obudowy ścian i płatwie dachowe.

 

Obudowa hali

Do rygli obudowy ścian i płatwi dachowych, lub rzadziej bezpośrednio do konstrukcji nośnej, przykręca się elementy stanowiące obudowę. Wykonuje się ją zazwyczaj z prefabrykowanych płyt warstwowych albo blachy trapezowej. Na tym etapie montuje się również pozostałe elementy obudowy, tj. m.in. obróbki blacharskie, świetliki dachowe, odwodnienie, rynny i rury spustowe, okna, drzwi i bramy.

 

Prace we wnętrzu

Na końcu przeprowadza się prace, tj. wykonuje posadzkę, montuje instalacje, wyposażenie i wykonuje pozostałe prace wykończeniowe.

 

Gdy na etapie budowy zajdzie konieczność zrealizowania pewnych robót inaczej niż przewidywał projekt budowlany, wszelkie zmiany konsultuje się z projektantem. Decyduje on, czy są to istotne odstępstwa od projektu wymagające uzyskania zmiany pozwolenia, czy też są to zmiany, które wykonuje się bez żadnych formalności. Jeśli hala jest realizowana kompleksowo przez jedną firmę, która nie tylko buduje, ale również przygotowywała projekt, wszelkie uzgodnienia przebiegają sprawniej i szybciej.

 

Partnerem publikacji jest generalny wykonawca hal stalowych - cobouw.pl

Portalbudowniczy.pl - Twój dom, Twoje miejsce