Sposób na uszczelnienie i wzmocnienie podłoża
2015-07-30 / Budownictwo / komentarzy

Budowanie na gruntach o różnorodnych parametrach często jest bardzo trudne. Nie każde podłoże nadaje się pod budowę, dodatkowo często wiążą się z tym różnego rodzaju problemy geotechniczne. Chcąc temu zapobiec od wielu lat stosuje się iniekcje strumieniową.

Dzięki iniekcji strumieniowej w podłożu tworzą się bryły geometryczne ułatwiające prace na takich trenach. Metoda ta nie tylko wzmacnia, ale i uszczelnia grunty. Bardzo często stosuje się ją do wzmacniania zapór i tuneli, uszczelniania nabrzeży portowych oraz do wykonywania ekranów przeciwfiltracyjnych. Jednakże są to tylko niektóre z jej zastosowań. W iniekcji strumieniowej wykorzystuje się kolumny o rożnych średnicach (od 0,8 metra do 2,5 metra).

 

Czym jest iniekcja strumieniowa?

Jest to rodzaj uszczelnienia używany zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodnym. Stosuje się go na różnego rodzaju gruntach. Iniekcja strumieniowa, z angielskiego nazywana też jet grouting,  należy do metod geoinżynieryjnych. Polega ona na wzmacnianiu gruntu poprzez mieszanie go z zaczynem, który jest wtłaczany pod wysokim ciśnieniem. Grunt ulega rozdrobnieniu poprzez strumień cementu lub wody, który jest do niego wprowadzany. Tak powstały kompozyt gruntowo-cementowy jest bardzo wytrzymały. Dodatkowo jego przepuszczalność wzrasta do maksymalnego poziomu.  Mimo tego należy pamiętać, że jest ona uzależniona od klasy gruntu oraz od rodzaju cementu i mocy ciśnienia z jakim jest on wprowadzany do podłoża.

W iniekcji strumieniowej najczęściej wykorzystuje się zaczyn cementowy, jednakże można korzystać także z innych mieszanek np. z iniektorów na bazie żywic syntetycznych lub iniektorów bitumicznych. Często wykorzystuje się również środki wpływające na przyspieszenie czasu wiązania.

 

Iniekcja strumieniowa może być stosowana z wykorzystaniem trzech wariantów:

  • S, czyli single: pojedynczy;
  • D, czyli double: podwójny;
  • T, czyli triple: potrójny.

W wariancie D stosuje się podwójny strumień zaczynu, który jest otulony powietrzem. Natomiast w wariancie T wykorzystywany jest potrójny strumień wody, który tak samo jak w wariancie D jest otulony powietrzem, zaś cement transportowany jest innym otworem.

 

Do głównych zalet iniekcji strumieniowej zalicza się:

  • możliwość prowadzenia robót, które nie powodują wibracji i wstrząsów;
  • możliwość wzmocnienia gruntu, w którym napotykamy przeszkody np. pale drewniane, fundamenty;
  • umożliwienie prac na terenach z ograniczona powierzchnią i ograniczoną wysokością np. w piwnicach i tunelach;
  • stworzenie wspomagającego zbrojenia kolumn.

Iniekcja strumieniowa jest metodą od lat używaną w wielu krajach. Uznaje się, że wprowadzili ją Japończycy w latach 70. W Polsce stosuje się ją od ponad dwudziestu lat. Wykorzystywana jest do różnego rodzaju wzmocnień gruntowych zarówno lądowych, jak i wodnych. Jest ona jedną z najpowszechniejszych metod geoinżynieryjnych. Warto zauważyć, że tego rodzaju uszczelnienia powinny prowadzić firmy z dużym doświadczeniem i posiadające wykwalifikowanych pracowników. Jednym z takich przedsiębiorstw jest firma Cover z Gdańska. Stabilizacja gruntu metodą iniekcji jest wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników dysponujących profesjonalnym sprzętem i aparaturą.

Portalbudowniczy.pl - Twój dom, Twoje miejsce