Ile kosztuje ubezpieczenie domu?
2019-01-30 / Nieruchomości / komentarzy

Polisa mieszkaniowa jest jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń w Polsce. Posiada ją około 80% właścicieli nieruchomości w naszym kraju. To o 30% więcej niż jeszcze kilka lat temu.

Tak duże zainteresowanie tego typu ochroną wynika z kilku czynników: przede wszystkim z boomu budowlanego, a co za tym idzie – z dużej akcji kredytowej, z którą powiązane są ubezpieczenia mieszkaniowe. Z drugiej zaś strony z rosnącą zamożnością Polaków, którzy chętnie inwestują w nieruchomości. Jakie polisy kupujemy najchętniej?

 

Ubezpieczenie domu od kradzieży

Często interesuje nas ochrona wyposażenia przed kradzieżą. Biorąc pod uwagę, że Polacy bardzo chętnie kupują różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, począwszy od telewizorów, poprzez wieże Hi-fi, a na aparatach fotograficznych skończywszy – ubezpieczenie ruchomości jest wielu osobom bardzo potrzebne. Ruchomości to jednak nie tylko sprzęt elektroniczny. To również meble, dywany, żyrandole, a także ubrania, biżuteria, gotówka, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, a nawet rośliny. Szczególnie te ostatnie warto ubezpieczyć nie tylko od kradzieży czy rabunku, ale też od innych zdarzeń losowych. Mogą bowiem zostać nie tylko ukradzione, ale też zniszczone w wyniku pożaru, zalania, a nawet uderzenia pioruna bądź jego działania pośredniego. Niezależnie od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce, jeśli w jego wyniku zostanie zniszczone lub uszkodzone wyposażenie domu, towarzystwo wypłaci odpowiednie odszkodowanie. Warto tu jednak zaznaczyć, że każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie definiuje ruchomości domowe. Dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto przeczytać OWU i sprawdzić, co tak naprawdę wchodzi w zakres kupowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie domu od zdarzeń losowych to nie tylko ochrona ruchomości, które znajdują się w naszym mieszkaniu. Równie dobrze zniszczeniu bądź uszkodzeniu mogą ulec mury, czyli to, co znajduje się w ścianie, poszyciu dachowym, łącznie z tynkiem, gładzią i dachówką, czy blachą. Są to zatem te elementy, które sprawiają, że dom to zamknięta przestrzeń, w której możemy mieszkać. Z kolei elementy stałe to - jak sama nazwa wskazuje - przedmioty zamontowane lub wbudowane na stałe. Chodzi tu zatem o podłogi, wykładziny, schody, oświetlenie, drzwi i okna, zabudowę kuchni, obudowy grzejników, stałe wyposażenie łazienek, w tym w szczególności urządzenia sanitarne i armatury. Nie można też zapominać o kominkach i piecach kaflowych czy włącznikach światła. Trzeba jednak pamiętać, że są to tylko przykłady, a towarzystwa definiują w OWU elementy stałe samodzielnie, zatem szczegóły dotyczące zakresu elementów stałych mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

 

Elementy stałe

Jakim uszkodzeniom mogą ulec mury i elementy stałe? Oczywiście jest ich całe mnóstwo, a ubezpieczenie domu od powodzi to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Najczęściej ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę murów i elementów stałych na wypadek zalania, pożaru, uderzenia pioruna, a nawet upadku statku powietrznego czy uderzenia pojazdu lądowego. W grę może wchodzić również silny wiatr i huragan. Biorąc pod uwagę różne pory roku, ubezpieczenie może zapewniać ochronę na wypadek naporu śniegu czy osuwania się ziemi, a także w razie upadku drzewa lub masztu. Jeżeli mieszkamy w górach, wśród ryzyk, od których ubezpieczamy nieruchomość, powinna znaleźć się lawina. Wszystkich właścicieli nieruchomości dotyczą przepięcia elektryczne. Nie można zapominać, że w szczególności mury narażone są na uszkodzenia przez osoby trzecie. Chodzi tu na przykład o dewastację.

Kupując ubezpieczenie domu online lub u agenta, warto przyswoić sobie kilka informacji związanych z polisami mieszkaniowymi. W szczególności warto wiedzieć, jakie są formy wyceny odszkodowania. Chodzi tu o tzw. wartość odtworzeniową, wartość rynkową lub wartość rzeczywistą ubezpieczanej nieruchomości – jedną z nich wybieramy przy zawieraniu umowy. Określają one sposób obliczenia wysokości odszkodowania. Wartość odtworzeniowa to w skrócie kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowych przedmiotów tego samego bądź zbliżonego rodzaju, a także pokrycie kosztów zwykłego transportu i montażu. Wartość rynkowa odpowiada z kolei cenie rynkowej mienia lub mienia o podobnych parametrach, o podobnym standardzie wykończenia i w podobnym stanie technicznym. Natomiast wartość rzeczywista to kwota pozwalająca na przywrócenie mienia do stanu z dnia poprzedzającego powstanie szkody, przy uwzględnieniu realnego zużycia powiększona o koszty montażu i transportu.

 

Co robić, jeżeli dojdzie do szkody? Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest podjęcie działań, które zapobiegną ewentualnym większym zniszczeniom. Do najprostszego przykładu należy sytuacja, w której dochodzi do pożaru. W takiej sytuacji powinniśmy oczywiście zadzwonić po straż pożarną, a następnie jak najszybciej poinformować firmę ubezpieczeniową o zaistniałej sytuacji. Dalsze działania będą uzależnione od firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiliśmy polisę.

 

Portalbudowniczy.pl - Twój dom, Twoje miejsce